پدافند هوایی ، ناتوان در اجرای وظایف


محمد ارسلانی


هواپیماهای نسل جدید ارتش اسرائیل و امریکا
با برخورداری از تکنولوژی رادارگریزی
بدون هیچ مزاحمتی در حال پرواز ۲۴ ساعته
در آسمان ایران می باشند
پدافند هوایی کشور که از رادارهای روسی و چینی
و تعداد بسیار اندکی رادار ساخت داخل استفاده میکند
و تکنولوژی بکار رفته در این رادارها
به دهه هشتاد میلادی برمیگردد
از هرگونه کشف و شناسایی و مقابله
با پرنده های نسل پنجم و ششم عاجز می باشد
این عجز و ناتوانی پدافند هوایی ایران
به قدرت های خارجی اجازه می دهد
که در صورت نیاز و با فراغ بال
هر نقطه ای در کشور را که بخواهند هدف حمله قرار دهند
پدافند هوایی ایران نیازمند تغییرات گسترده سخت افزاری و نرم افزاری و مدیریتی می باشد