پرستار فداکار

راه سبز امید-

داستان دهقان فداکار دیگر قدیمی شده و از کتابهای درسی جدید حذف شده و داستان جدیدی به جای آن قرار داده نشده و جا دارد که داستان فداکاری قهرمانان دیگری را در کتابهای درسی وارد کنند. تا فرزندان ایران فکر نکنند که این درسها دیگر قدیمی شده و ایران دیگر فرزندان فداکار و قهرمان ندارد.
داستان نرجس خانعلی زاده این پرستار اهل لاهیجان و دلنوشته او که شجاعانه و فداکارانه و عاشقانه جانش را بر سر ایفای مسئولیت و شغلش و نجات بیماران گذاشت را باید در کتابهای درسی وارد کنند. روحش شاد و راهش و نامش جاودانه باد.