پرستوهای سپاه و نفوذ به حریم خصوصی مدیران و مسئولان

محمدهادی بازیاری

شهردار تهران در مصاحبه با شرق تلویحا به وجود پرستوهای اطلاعاتی اعتراف کرد
و خود را یکی از اهداف این پرستوها اعلان نمود
و یا اعتراف های ساختگی یک زن تحریک شده که ادعا کرده
یکصد و یکمین همسر موقت محسن هاشمی است
آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری
حکایت از وجود این پدیده شوم در سطح فراوانی دارد
پیروز حناچی اگر چه صراحتا از سپاه نام نبرد
اما با تایید وجود پرستوهای زن
همه نگاه ها بار دیگر به سمت سپاه چرخید
سپاه با استفاده از تجربه روس ها در امر پرورش پرستوهای اطلاعاتی
که با استفاده از زنانگی خود با پهن کردن دام
برای مسئولان و مدیران و افراد سرشناس در کشور
و تهیه فیلم و عکس سیاه از این رابطه شوم
آنان را مجبور به همکاری با خود میکنند
یا با پرونده سازی علیه مدیران و مسئولان و افراد سرشناس
آنان را از از چرخه فعالیت حذف میکنند
اقدامات غیر اخلاقی و غیر انسانی سپاه از پرستوهای جنسی خود
بدون شک با تایید سران حاکمیت و رضایت یا سکوت علی خامنه ای انجام می شود
استمرار این گونه کارهای تهوع آور و غیراخلاقی
در نهایت باعث فروپاشی جامعه شده و کشور را با بحران های جدی روبرو خواهد ساخت
آسیبی که پرستوهای سپاه به جامعه می زنند تا سالها قابل جبران نخواهد بود