پروژه آماده‌سازی افکار عمومی برای “جانشینی مجتبی” توسط سپاه آغاز شد!!

۲۴دی۹۹ – تهران – حوالی میدان انقلاب

توزیع و نصب تراکت برای رهبری ‎مجتبی خامنه ای

بازگشت از انقلاب مشروطه و بهمن ۵۷
بدوران سیاه ناصرالدین شاه قاجار

سرمایه گذاری برای تولید محتوای دو هزار میلیارد تومانی برای شروع تبلیغ برای مجتبی خامنه ای دومین سلطان سلسله خامنه ای / علنی شدن تشکلیل سلسله جدید سلطنتی خامنه ای و پسران

✍️ محمد فاضلی
نمایندگان مجلس تصویب کرده‌اند سال آینده مبلغ دو هزار میلیارد تومان در اختیار صداوسیما و چند سازمان دیگر قرار می‌گیرد تا برای تولید محتوا در فضای مجازی صرف شود.

این میزان اعتبار معادل حقوق ماهیانه پانزده میلیون تومان حقوق برای یازده هزار و یکصد نفر آدم است. تصور کنید یازده هزار نفر در فضای مجازی تولید محتوا کنند. این تعداد معادل کارکنان ستاد مرکزی چندین وزارتخانه است.

شما فکر می‌کنید کسی در این کشور حاضر است این میزان، نه!! یک دهم آنرا برای بررسی دقیق مشکلات اقتصاد ایران، آلودگی هوا، اصلاح نظام مالیاتی یا هر موضوعی از این دست تخصیص دهد؟

کاش اقلا سال بعد هر ماه یک جدولی دست مردم بدهند از آن محتواهایی که این یازده هزار نفر با آن پول تولید می‌کنند. چه محتوایی تولید شود.

✍️ دیدگاه شما 🙏