پروژه بزرگ تبلیغاتی ایران من؛ کمپین انتخاباتی رضا اردکانیان

گفته می‌شود پروژه بزرگ تبلیغاتی «ایران من» پرتکرارترین آگهی تلویزیونی در چند سال گذشته، در واقع کمپین انتخاباتی «رضا اردکانیان» وزیر نیروی دولت تدبیر و امید است.

همه این‌ها در حالی است که نیروگاه‌های برق در ایران به وضعیت اضطراری رسیده و امروز در سطح استان تهران قطعی‌های طولانی‌مدت و گسترده برقرار بوده است.

گفته می‌شود طراح اصلی این کمپین «محمد فاضلی» از نزدیکان آشنا و مشاور اردکانیان است.