پس از انتشار اخبار کذب ؛ این بار افشا شدن فساد در بنگاه دروغ پراکن فارس و برادر کوچکترش تسنیم

در این که بنگاه دروغ پراکن فارس به رسانه ای زرد تبدیل شده و اخبار آن دیگر قابل استناد و اعتنا نیست شکی نبود و تمامی فعالان سیاسی و رسانه ای حتی اصولگرایان بدان اعتراف داشتند

اما اینک علاوه بر بی اعتباری این رسانه در انتشار اخبار کذب و بی پایه اساس ، رسوایی بزرگتری دامنگیر این رسانه زرد شده است.

اکنون مشخص شده علاوه بر میلیاردها پول بی حسابی که در بودجه دولت تحت عنوان مسائل دفاعی در اختیار سپاه قرار می گرفته

و سپاه هم آن پول ها را به این رسانه دروغ پراکن و سایر رسانه های منتسب به خود اختصاص می داده ، بی آن که در قبال آن کوچکترین پاسخگویی داشته باشد

گردانندگان این بنگاه دروغ پراکن به آن بودجه های میلیاردی قانع نبوده و علاوه بر آن دنبال جذب منابع مالی بیشتری برای کیسه خود بوده اند

اینک فساد مالی هم به طومار پرونده سیاه بنگاه دروغ پراکن فارس افزوده شده است

قرارداد ۵۴۰ میلیونی بنگاه دروغ پراکن فارس فارس و ۷۸۰ میلیونی برای برادر کوچکترش تسنیم با بانک آینده و ایران مال!

در یک افشاگری تازه موضوع قرارداد ۵۴۰ میلیونی بنگاه دروغ پراکن فارس و ۷۸۰ میلیونی تسنیم با بانک آینده و ایران مال منتشر شد.

در این افشاگری نام روزنامه خراسان هم در موضوع کشت و صنعت مغان برده می شود.

واقعیت این افشاگری این است که همه رسانه های رسمی و دولتی کشور با استفاده از بودجه دولتی و دیگر نهادها ایجاد و با دریافت انواع آگهی های تجاری قوی تر شده و رسانه های مستقل به حاشیه رانده شده و حذف شده اند.

زیست دو گانه رسانه های رسمی کشوریعنی دریافت بودجه دولتی و استفاده از تبلیغات رپرتاژی مهم ترین دلیل گسترش فساد و بی اعتمادی جامعه شده است.

والبته در رسانه های وابسته به سپاه این فساد بیشتر نمایان شده است.