پس از ناکامی از اجرای نقشه اصلی سیستم امنیتی / صادرات دوباره شیرین نجفی به کانادا یا اروپا با ماموریتی جدید

مجتبی سجادی

پس از افشاگری نگام مبنی بر این که شایعه دستگیری شیرین نجفی و حضور او در زندان اوین دروغی بیش نبوده است.

 و دامن زدن به این خبر کذب توسط برخی از عوامل و همکاران سیستم امنیتی ، که صرفا فریبی برای منحرف کردن اذهان عمومی از نقش محوری این مامور کارکشته در میان اپوزوسیون طی چند سال گذشته بوده است.

هر چند برنامه اولیه سیستم امنیتی این بود که با حضور این مامور زن کارکشته خود در دادگاه روح الله زم به عنوان متهم ، همگان باور کنند که او واقعا یک فعال اپوزوسیون بوده است.

اما با افشاگری های صورت گرفته ، گویا نمایش حضور او در دادگاه روح الله زم  به عنوان متهم فعلا منتفی شده و طبق برنامه ریزی جدید سیستم امنیتی ، نقشه جدیدی برای ادامه ماموریت این زن کارکشته در نظر گرفته شده است.

بر اساس اخبار موثق رسیده به نگام ، طبق نقشه جدید سیستم امنیتی قرار است شیرین نجفی این بار در نقش یک زندانی آزاد شده سیاسی، از کشور خارج ، و این مرتبه کمی آن طرف تر از ترکیه ، در میان اپوزوسیون خارج از کشور به اروپا یا کانادا صادر گردد.

واین بار با نقشه های پیچیده تری ماموریت های محول شده از سوی سیستم امنیتی را برای رخنه در میان اپوزوسیون اجرا کند.

صادرات فعالان سیاسی و مبارزان بدلی از سوی سیستم امنیتی به اروپا و کانادا و حتی آمریکا در گذشته هم مسبوق به سابقه بوده و این مرتبه هم همان روند اما این بار با حضور مامور کارکشته ای چون شیرین نجفی در حال تکرار شدن است.

بدون شک این روزها پس از افشاگری های صورت گرفته بر علیه شیرین نجفی و سایر عوامل سیستم امنیتی حجم تخریب ها بر علیه فعالان سیاسی و رسانه های افشاگر شدت گرفته و تهدید رسانه های بازنشر دهنده ی این روشنگری ها برای حذف این گونه اخبار ، از جمله اقدامات صورت گرفته توسط عوامل سیستم امنیتی ، برای کمتر دیده شدن این روشنگری ها تلقی می شود.

هوشیاری فعالان سیاسی در داخل و خارج کشور می تواند بر تمامی نقشه های سیستم امنیتی مهر پایان زند و باعث جلوگیری از رخنه عوامل نفوذی آنان در میان اپوزوسیون شود ، تا حتی در صورت حضور مامورانی چون شیرین نجفی در میان اپوزوسیون ، هر گونه ابتکار عمل آنان برای زمین گیر کردن فعالیت های اپوزوسیون و امکان تخریب فعالان واقعی سیاسی و حقوق بشری از سوی این عوامل سیستم امنیتی سلب گردد.