پشت‌پرده وارد نشدن واکسن به ایران؛ هزینه واردات واکسن ۶ هزار میلیارد تومان، هزینه ساخت ۱۰ هزار میلیارد تومان

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ایران اگر ۵۰ میلیون دز واکسن وارد کند باید ۶ هزار میلیارد تومان هزینه کند و اگر همین واکسن را در داخل بسازد، باید ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهد. یعنی تقریبا دو برابر!

به گزارش تجارت نیوز، مقامات می‌گویند تحریم مانع واردات است. اما آیا درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی ساخت واکسن برای شرکت‌های دارویی داخل، مانع اصلی واردات واکسن خارجی نیست؟

در شرایطی که دولت در تنگنای مالی قرار دارد مشخص نیست چرا باید در این ماجرا دو برابر هزینه کند تا بتواند واکسن بسازد. اما هزینه ساخت واکسن فقط یک سوی این ماجراست.

مساله این است که ایران برای ساخت واکسن داخلی زمان زیادی را از دست داده است.

تعداد فوتی‌های کرونا در ایران به ۸۴ هزار نفر رسیده. ایران چهار پیک را پشت سر گذاشته و پیک پنجم هم در راه است.