پشت‌ پرده بازداشت دو شهردار در تهران

شهرداران منطقه ۲ و ۸ تهران برای کامل‌شدن پروند و احتمالا به اتهام تبانی یا تخلف اداری بازداشت شده‌اند.

چندین منبع معتبر ماجرا را به دوران مسئولیت این دو فرد در شهرداری منطقه ۲۱ نسبت می‌دهند.

دوره‌ای که یکی شهردار بوده و دیگری معاونت شهرداری منطقه ۲۱ را بر عهده داشته است و در همان دوره پروژه برج‌های مسکونی یاس کلنگ‌زنی و در نهایت با قیمتی پرسش‌برانگیز واگذار شد.