پشت پرده تلاش تیم قالیباف برای تغییر مدیریت خبرگزاری ایسنا

شنیده ها حکایت از اعمال نفوذ نظام الدین موسوی برای تشکیل تیم انتخاباتی قالیباف در خبرگزاری های دولتی با پول بیت المال و تغییر مدیران این خبرگزاری ها به نفع جریان قالیباف دارد.

بر همین اساس بعد از حضور محمد جواد شوشتری رییس دفتر قالیباف در دوران شهرداری تهران به عنوان معاون منابع انسانی جهاد دانشگاهی، فشارها برای تغییر مدیرعامل ایسنا آغاز شده است.

شنیده‌ها حاکی است که فشار بر محمد جواد شوشتری از سوی نظام الدین موسوی تشدید شده است.

نظام الدین موسوی گفته که از هم اکنون باید ایسنا را برای همراهی با دولت بعد، آماده کنیم و مدیرعامل فعلی، مانع اصلی همراهی این رسانه تاثیرگذار است.

نظام الدین موسوی یکی از نمایندگان مجلس حد اقلی از حوزه انتخابیه تهران است که سابقا مدیر رسانه‌ای و مدیر عامل بنگاه دروغ پراکن فارس بوده است.

✍️ دیدگاه شما 🙏