پشت پرده سردهندگان شعار مرگ بر روحانی چه جریانی است؟

روابط عمومی دادگستری اصفهان در حالی بعد از سه روز دستور برخورد با فحاشان به روحانی در مراسم ۲۲ بهمن را صاد کرده است که علی ربیعی سخنگوی دولت معتقد است مساله تعداد افرادی خاص نیستند که با تعقیب آنها روند هتاکی متوقف شود!

با توجه به حواشی برگزاری راهپیمایی گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، دادستان اصفهان ضمن تاکید بر صیانت از جایگاه ارکان حاکمیتی نظام با مذموم دانستن تلاش برخی در القاء تفرقه در کشور، از صدور دستور به مراجع امنیتی جهت شناسایی مرتکبان و محرکین شعارهای هنجار شکنانه و توهین به رئیس جمهور خبر داد.

علی اصفهانی همچنین گفته است که؛ دستگاه قضایی صرف نظر از مسائل جناحی پاسداری از قانون و حرمت و صیانت از شخصیت حقوقی و حقیقی افراد را مقدم بر هر نظری دانسته و با قانون شکنان برخورد قاطعانه خواهد کرد.

اما علی ربیعی سخنگوی دولت در واکنش به ماجراهای اخیر در یادداشتی نوشته است: این روزها بعضا سخن از تعقیب شعاردهندگان و برخورد قانونی با آن‌ها شنیده می‌شود. اولا من معتقدم اساسا مساله ما تعدادی افراد خاص نیستند. ثانیا بحث تعقیب قانونی نباید موجب غفلت از مباحث اساسی همچون اصلاح سامان سیاسی شود. این شعاردهندگان نیستند که باید به آنها رسیدگی شود بلکه این بی‌سامانی سیاسی است که باید درمان شود.


این جریان طی سه سال جنگ اقتصادی علیه ملت ایران با انکار اثر تحریم و زدن سند تمامی مشکلات به نام دولت، سعی در ایجاد فضای روانی مساعد به زیان دولت و جریان مقابل خود کرد. بخشی از حرکت‌های خیابانی در سال‌های اخیر و اینگونه شعار دادن‌ها را باید در این روند تبیین کرد. در مراسم ۲۲ بهمن طرفداران آن‌ها در امتداد همان خط، حتی حاضر نمی‌شوند «شعارهای سنتی» انقلاب را تکرار کنند و رئیس دولت را هدف قرار می‌دهند.


چنانچه از این نوع ماجراها درس‌آموزی نشود و فضای سیاسی به نحوی سامان درست ضدخودسری نیابد، تجربه تاریخی نشان می‌دهد این رفتار بازتولید شده و روزی گریبان شادکامان این گونه روندها را نیز خواهد گرفت. این نوع رفتارها به مانند بومرنگ به سمت تولیدکنندگان آگاه یا ناآگاه با سرعت و شتاب بیشتری برخواهد گشت.