پشت پرده نامه یک نهاد امنیتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام

شنیده ها

چندی پیش یک نامه از طرف یک نهاد امنیتی در باب مسئله FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده می شود.

در این نامه اشاره می شود که این نهاد از نظر کارشناسی هیچ گونه مشکلی در پیوستن به این معاهده نمی بیند و با در نظر گرفتن نسبت به تمام دغدغه های موجود تضمین می دهد در صورت پیوستن به این معاهده در مسائل تحریمی ، تامین مالی و کمک به نیروهای وابسته در خارج از کشور ایران دچار هیچ مشکلی نخواهد شد.

نامه مذکور در واقع نظر یک مقام بلندپایه امنیتی از این نهاد بوده که با عنوان نظر کارشناسی بدنه این نهاد در حالی که کارشناسان آن ها نظرات متفاوت و گوناگونی در این مورد دارند به طور سفارشی از سوی بخش حقوقی ریاست جمهوری نوشته شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده است.

به نظر می رسد پیوستن ایران به معاهده FATF بعد از برداشته شدن تحریم ها به طور قطعی روی خواهد داد.