پشیمانی لازم نیست، محاکمه اش کنید

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محمد ارسلانی

وزارت امورخارجه مدعی شده

که ورود همه واکسن های کرونا نظیر فایزر و مدرنا به کشور مجاز می باشد

و هیچ خط قرمزی در این زمینه وجود ندارد

همه می دانیم که سیاست های خارجی کشور

و جهت گیری های وزارت خارجه

فقط و فقط در اختیار رهبر ایران می باشد

این موضع گیری نشان می دهد که خامنه ای پی به اشتباهش برده

و می داند که با حکم وی چند ده هزار نفر

از مردم کشور قربانی شده اند

ظاهرا وی از جنایتی که مرتکب شده پشیمان است

اما محاکمه وی تنها راه ممکن برای عدم تکرار این فجایع می باشد