پمپئو: “این بخش تلخ از تاریخ اروپا نباید انکار گردیده و یا فراموش شود”

پایگاه خبری / تحلیلی نگاممایک پمپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا، دیروز به مناسبت بیست و چهارمین سال نسل کشی سربرنیتسا بیانیه ای صادرکرد

مایک پمپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا، دیروز به مناسبت بیست و چهارمین سال نسل کشی سربرنیتسا، ابراز داشت: “این بخش تلخ از تاریخ اروپا نباید انکار گردیده و یا فراموش شود.”

پمپئو، طی بیانیه ای کتبی دررابطه با نسل کشی سربرنیتسا که به عنوان بزرگترین تراژدی بشریت طی جنگ جهانی دوم محسوب میگردد و در آن حداقل ۸ هزار و ۳۷۲ غیر نظامی به قتل رسیده اند، اظهار داشت: “در کنار کسانی که در پی یافتن عدالت هستند میباشیم. باری دیگر به حمایتمان از کسانی که سعی دارند تا در کنار قربانیان باشند منجلمه کسانی که هنوز هم در پی یافتن محل استراحت نهایی شان میباشند، تاکید میکنیم. حوادث تراژیک گذشته، به ما یاد آوری میکند که برای یکی آینده خوب، باید با اتحاد به فعالیت بپردازیم. ایالات متحده امریکا، به عنوان شریکی ثابت، درکنار مردم بوسنی هرزگوین میباشد. همانگونه که امروز از کشته شدگان یاد مینماییم، به تعهدمان در خوص ایجاد صلح و رفاه در کل منطقه ادامه داده و تاکید میکنیم از به میان آمدن یک چنین تراژدی برای باری دیگر، با ثبات کامل جلوگیری خواهیم کرد. این بخش تلخ از تاریخ اروپا، غیر قابل انکار و فراموشی است.”