پمپئو: حمله به مراکز نفتی آرماکوی عربستان سعودی، “دلیلی برای جنگ” میباشد

پایگاه خبری / تحلیلی نگاممایک پمپئو وزیر خارجه امریکا، حمله به مراکز نفتی متعلق به شرکت سعودی آرماکوی عربستان سعودی را به عنوان “دلیلی برای جنگ” قلمداد کرد.

مایک پمپئو وزیر خارجه امریکا، حمله به مراکز نفتی متعلق به شرکت سعودی آرماکوی عربستان سعودی را به عنوان “دلیلی برای جنگ” قلمداد کرد.

پمپئو خطاب به خبرنگارانی که در حین سفر وی به ریاض پایتخت عربستان سعودی، از وی سوال میکردند، در رابطه با حمله به مراکز نفتی کشور، اطلاعاتی ارائه کرد.

وی با ابراز اینکه عدم کشته شدن امریکاییها در این حادثه، خوشحال کننده میباشد، گفت: “سعودیها مورد حمله بودند. این حمله به خاکهای آنها انجام شد. این دلیلی برای به میان آمدن جنگ میباشد.”

مایک پمپئو اظهار داشت که این موضوع در اجلاس شورای عمومی سازمان ملل متحد که هفته آینده در شهر نیویورک برگزار خواهد شد، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

پمپئو که باری دیگر ایران را مسئول این حمله دانست، افزود، همه جزئیات مرتبط با این روند را مورد بررسی قرار خواهیم داد.