پناهجویان بی پناه

  • حامد تقوی

هورست زهوفر؛ وزیر کشور آلمان ابراز نگرانی کرده است که شاید به زوی شاهد موج جدید پناهندگان به کشورهای اروپایی باشیم. مضاف بر اینکه این ابراز نگرانی همراه با هشدار به کشورهای حوزه‌ی اتحادیه اروپا همراه بود است.

وی همچنین گفته است اگر کشورهای حوزه‌ی اتحادیه اروپا اراده‌ی لازم برای جلوگیری از ورود غیر قانونی پناهجویان را نداشته باشند ؛ ارپوا بابحران شدیدی رو به رو میشود.
گفتنی‌ست با موفیقت راست افراطی در انخابات چند ماه اخیر در اتحادیه اروپا این اراده برایجلوگیری از ورود پناهجویان مهیاست و پناجویان «بی پناه» در امان از این اراده نخواهند بود.
با این وجود ؛ رئیس جمهور کشور ترکیه ؛ آقای رجب طیب اردوغان گفته است؛ پناهجویانی که ترکیه میزبان آنهاست؛ کمک و پشیتبانی لازم از جامعه جهانی و همچنین کشور های اروپایی و آمریکایی دریافت نمیکند. از همین رو اگر این همکاری صورت نگیرد ترکیه مجبور خواهد شد برای گذر از بحرانهای موجود خود مرزهای کشور را رو به پناهجویان باز کند.
همانطور در سال ۲۰۱۵ این گفته خود را عملی نمود.

اما دود این ناهماهنگی کشورهای اروپایی و حامی نداشتن پناهجویان ؛ چه در کشور ترکیه و چه در گذر ااز کشور های پیش رو تنها در چشم خود پناهجویان خواهد رفت ، نه در چشم دولت مردان. یا به تعبیری میتوان گقت پناهجویان در این سالهای اخیر در این کشور ها هیچگاه حامی واقعی نداشته و ندارند.