پناهیان: غارتگری بیت المال مساله اول ما نیست مساله صدم ماست!!

اکبر اعلمی

چرا به آدم‌های پولدار شهرمون میگیم مفت خور؟
یه نفر تو دانشگاه امام صادق گفت مرگ‌ بر غارتگر بیت‌المال، داد زدم سرش و گفتم غارتگری بیت‌المال مساله اول ما نیست مساله صدم ماست!!
ما مولا و ولایت( سرپرست ) نداشته باشیم تمام دین و شرف ما را خدا دوزار نمی‌پذیره!!

با اینکه طبق آموز‌های قران «اصل عدم‌ولایت احدی بر دیگری است»، اما اولویت اصلی امثال این واعظ، معطوف به نهادینه کردن نظریه عبد مولا بجای اصل ملت دولت و حق‌حاکمیت مردم بر سرنوشتشان است.


حال اگر اظهاراتی از این دست را در کنار اظهارات فرمانده سپاه تهران بزرگ قرار دهید که گفته بود؛ «اگر تمام اختلاس‌ها طی ۱۰ سال اخیر را جمع کنیم به عددی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم، عددی که در بودجه ۱۰ ساله کشور رقمی نیست» و آنگاه آنرا با شیوه برخورد امام علی با کمیل و دخترش و نیز شمع بیت ‌المال و همچنین روش برخوردش با دشمنان‌ خونی خود مقایسه کنید، می‌توان به دلیل برخوردهای خشن با مجرمین سیاسی و تساهل و تسامح در برابر فساد و مفسدین اقتصادی و ساختاری شدن فساد در کشورمان پی‌برد.