پنجاه و یک درصد رای دهندگان در آمریکا، ترامپ را نژادپرست تلقی می کنند

پایگاه خبری / تحلیلی نگامبیش از نیمی از رای دهندگان در ایالات متحد آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور اینکشور را نژاد پرست تلقی می کنند

بیش از نیمی از رای دهندگان در ایالات متحد آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور اینکشور را نژاد پرست تلقی می کنند.

بموجب تحقیقاتی که از سوی دانشگاه ” Quinnipiac ” در سطح کشور آمریکا بعمل آمده ، ۵۱ درصد رای دهندگان در آمریکا ترامپ را نژاد پرست توصیف کرده و ۴۵ درصد نیز بر این نظرند که ترامپ نژاد پرست نمی باشد.

بموجب این تحقیقات ، میزان رای دهندگان سفید پوستی که ترامپ را نژاد پرست توصیف می کنند، ۴۶ درصد بوده و این میزان در رای دهندگان سیاه پوست به ۸۰ درصد افزایش یافته است.

۶۰ درصد شرکت کنندگان در تحقیقات مذکور گفتند با برداشته شدن هر نوع گام احتمالی در کنگره آمریکا برای عزل ترامپ مخالف هستند.

از نتیجه تحقیقات چنین استنباط شده است که رای دهندگان از برخی اظهارات اخیر ترامپ ناخشنود بوده ولی دموکرات ها در کنگره مخالف با برداشته شدن گامی بر علیه ترامپ هستند.

اعلام گردید که این تحقیقات بین هزار و ۳۰۶ رای دهنده در سطح کشور در روزهای بین ۲۵ ام و ۲۸ ام ماه جولای انجام گرفته است.

ترامپ رئیس جمهور آمریکا از نماینده دموکراتهای منطقه ، یکی از مناطق اکثرا سیاه پوست نشین که با بالا بودن میزان جرم در آن جلب دقت می کند ، در کنگره انتقاد کرده و او نیز ترامپ را متهم به نژاد پرستی کرده بود.