پنهان کاری روسیه در مورد شیوع ویروس کرونا در این کشور

پایگاه خبری / تحلیلی نگامروسیه، ابعاد واقعی شیوع ویروس جدید کرونا در این کشور را پنهان کرده و موارد ابتلا به این ویروس را به عنوان “ذات الریه” ثبت میکند

ادعا میشود که روسیه، ابعاد واقعی شیوع ویروس جدید کرونا در این کشور را پنهان کرده و موارد ابتلا به این ویروس را به عنوان “ذات الریه” ثبت کرده است.

آناستاسیا واسیلیوا مدیر سندیکای اتحادیه پزشکان روسیه، با انتشار ویدئویی، وضعیت شیوع ویروس کووید-۱۹ در روسیه را مورد ارزیابی قرار داد.

واسیلیوا با ادعای اینکه ابعاد حقیقی کووید – ۱۹ در روسیه پنهان میشود گفت:”پزشکان به پنهاد کرد وضعیت واقعی و سکوت در قبال کمبود تجهیزات محافظت کننده وادار میشوند. کشورمان را به خطر می اندازند. این نادانی مسئولین است. “

وی با تاکید بر اینکه پزشکان مجبورند تا بدون داشتن تجهیزات محافظت کننده بیماران را معالجه کنند گفت: “عدم ارائه تجهیزات محافظتی همانند آنچه که در کل دنیا در برابر ویروس کرونا انجام میشود، یک جرم بر علیه مردم به شمار میرود. “