پوتین خواستار افزایش مدرنیزاسیون صنعت موشکی و هوا فضای روسیه شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – بر اساس اطلاعیه منتشره از کاخ کرملین، شورای امنیتی روسیه به دستور پوتین تشکیل جلسه داد

ولادمیر پوتین رئیس دولت روسیه خواستار افزایش مدرنیزاسیون صنعت موشکی و هوا فضا شد. 

بر اساس اطلاعیه منتشره از کاخ کرملین، شورای امنیتی روسیه به دستور پوتین تشکیل جلسه داد. 

در این اطلاعیه آمده است، در جلسه مذکور موضوع توسعه سیاست صنعت موشکی و هوا فضا مورد ارزیابی قرار گرفت. 

همچنین پوتین به لزوم افزایش مدرنیزاسیون این بخش و مزیت های روسیه در این زمینه اشاره کرد. 

هدف اصلی روسیه افزایش حجم صادرات این بخش است. 

گفتنی است برنامه هوافضا ۲۰۱۳-۲۰۲۰ روسیه در سال ۲۰۱۲ وارد عمل شده است. 

بر اساس این برنامه افزایش حجم تولیدات صنعت موشک و هوا فضا تا سال ۲۰۲۰ به دو برابر و افزایش سهم روسیه در تولید این تکنولوژی به مقام ۱۶ در جهان مورد هدف قرار داده شده است.