پورمحمدی در فضا سیر می کند

مهرداد شاکری

کافی ست نگاهی به صحبت های مصطفی پورمحمدی بیندازید
سخنانی که حکایت از آن دارد وی در عالمی دیگر و عالم هپروت سیر و سلوک میکند و انگاری ۴۰ سال است در این مملکت ظلم و ستم روا نداشته است
پورمحمدی با بیان سخنان ذیل به ریش همه ایرانی ها می خندد

اظهارات عجیب و تمسخرآمیز مصطفی پورمحمدی دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز و وزیر پیشین کشور: امروز مردم ما در رفاه وضعیتشان از اروپا بهتر است!!!

مصطفی پورمحمدی قئم مقام پیشین وزیر اطلاعات در ادعایی عجیب اظهار کرده: با آمارهای موجود، امروز مردم ما از نظر رفاه از اروپا وضعیت بهتری دارند!! فقر ایران، فقر گرسنگی نیست بلکه فقر تمتع و رفاه و فقر اشتغال مطلوب است چرا که نوع توقعات بر اساس مطالبات جدید است!!