پوستر ویژه نامزدی رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری طراحی شد ، دو سید خراسانی

منوچهر متکی وزیر خارجه احمدی نژاد: با نامزدی «سید خراسانی» همه اختلافات اصول گرایان حل خواهد شد. نامزدی ابراهیم رئیسی منوط به اجازه رهبری است، اما احتمال آن بسیار افزایش یافته است. با آمدن «سید خراسانی» همه نامزدهای اصول گرا به نفع او کنار می روند.