پولشویی در جمهوری اسلامی

راه سبز امید

بی دلیل نبود که رهبر ایران و حاشیه اش با تصویب لایحه اف ای تی اف مخالفت کردند.

چون پولشویی و فساد سیستماتیک در نظام حکومتی ایران به امری رایج و شایع و عادی و یک اصل حکومتی تبدیل شده

و به قول اقای پناهیان رهبر ایران هم با هدایای دوستانش زندگی می‌کند و بنیانگذار نظام هم از این امر مستثنی نبود.

‌او در خانه ای ساکن بود که دوستانش در اختیارش گذاشته بودند.

لابد منطقشان هم این است که پیامبر هم وقتی هجرت کرد در خانه دوستانش ساکن شد.‌

اما واقعا اینطور نبود او در خانه هیچکس سکنی نگزید.

او در مدینه به کمک دوستانش برای همه یک مسجد‌ و در کنارش خانه ای ساده و محقر برای خود ساخت و انجا را به مقر حکومت خود تبدیل کرد و از هیچکس هدیه قبول نکرد و در خانه هیچیک از بزرگان مدینه سکنی نگزید.