پول تبلیغات ابراهیم رییسی از کجا می آید؟

محمدهادی بازیاری

در گوشه به گوشه کشور ستادهای به ظاهر مردمی ابراهیم رییسی
با انواع و اقسام روش ها و چاپ بنر و پوستر و پخش بسته های ارزاق
در حال تلاش برای جذب آرای مردم به نفع خود می باشند
رییسی به عنوان سلطان بی رقیب تبلیغات شهری و روستایی
به عنوان نامزد تکتاز کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
با حجم بسیار بالای تبلیغات عملا فضا را برای رقبای گزینشی خود نیز تنگ کرده است
قطعا باورش محال است که مردمی که کمرشان در زیر بارمشکلات مختلف اقتصادی خرد شده
و محتاج نان شبشان هستند و انواع هزینه های سرسام آور آزارشان می دهد
هزینه این تبلیغات را داده باشند و برای پیروزی رئیسی حتی از نان شب خود بگذرند
ابراهیم رییسی در یک برنامه تلویزیونی شفاف بگوید که هزینه این تبلیغات از کجا آمده است؟

✍️ دیدگاه شما 🙏