پول پاشی میلیاردی ابراهیم رئیسی در فضای مجازی؛ ۵۰۰ نفر اد کن۱۰ میلیون تومان بگیر!

شنیده ها

ابراهیم رئیسی بارها وبارها مدعی شده است که اساساً پولی برای تبلیغات ندارد و به همین دلیل هم طبعاً ستادی نخواهد داشت.

اما سوال اصلی اینجاست که به استناد به اظهارات آقای رئیسی، اگر ستادی در کار نیست این همه تبلیغات از سوی چه کسانی انجام می شود و هزینه آن ها برعهده کیست؟

هزینه‌های تبلیغاتی بنده را برای مردم نیازمند صرف کنید.»

این شاه بیت اظهارات «ابراهیم رئیسی» اصلی ترین نامزد انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم است که به گفته «محسن مهرعلیزاده» ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم داده اند تا او را راهی کاخ پاستور کنند.

اما شواهد و قرائن نشان می دهد که این ابر و باد و خورشید و….. نه به صورت رایگان برای کسی تبلیغ می کنند و نه اینکه عاشق و شیفته قاضی القضات هستند که بر اساس تکلیف شرعی “هل من ناصر ینصرنی” او را در جهت تشکیل کمپین «هر خانه یک ستاد» با دل و جان انجام دهند.

بررسی ها نشان می دهد که طی روزهای اخیر برخی از گروهای تلگرامی غیرسیاسی و عمدتاً طنز با انتشار متن هایی از قبیل «اَد کن جایزه نقدی بگیر» در جهت یارگیری برای کمپین های انتخاباتی «ابراهیم رئیسی» با کاربران شبکه اجتماعی تلگرام در ازای عضو شدن در کمپین رئیسی «معامله نقدی» می کنند.

به عنوان مثال در پیامی که در یکی از همین گروه ها به اشتراک گذاشته شده است آمده:

هر ادد شمارو به مبلغ ۲۰ هزار تومن خریداریم.

۱۰۰ادد:۲۰۰۰۰۰۰ تومن

۲۰۰ادد:۴۰۰۰۰۰۰۰ تومن

۳۰۰ادد:۶۰۰۰۰۰۰۰ تومن

۵۰۰ادد:۱۰۰۰۰۰۰۰ تومن

واریزی به صورت آنی ظرف ۲دقیقه انجام میشود.