پیام اردوغان به مناسبت ۱۵۶ امین سالگرد تبعید چرکس ها از وطن تاریخی شان

پایگاه خبری / تحلیلی نگامرجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به مناسبت ۱۵۶ امین سالگرد تبعید چرکس ها پیامی انتشار داد

به گزارش ت ر ت فارسی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به مناسبت ۱۵۶ امین سالگرد تبعید چرکس ها پیامی انتشار داد.

اردوغان در این پیام که از حساب توییتر خود به اشتراک گذاشت ، چنین نوشت : در ۱۵۶ امین سالگرد تبعید برادران چرکس مان از موطن اصلی شان با آنان ابراز همدردی کرده و برای قربانیان در حین این تبعید یکبار دیگر از رب تعالی طلب رحمت و آمرزش می کنم.

تبعید چرکس ها که بعنوان لکه سیاهی در پیشانی بشریت در تاریخ به ثبت رسیده ” ۲۱ ما می سال ۱۸۶۴ ” بعنوان تبعید اجباری مردم چرکس از منطقه قفقاز از سوی روسیه تزاری عنوان می شود.

مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه نیز به مناسبت ۱۵۶ امین سالگرد تبعید چرکس ها از موطن شان پیامی از حساب توییتر خود به اشتراک گذاشت.

وی در پیام خود ضمن یادآوری اینکه روز ۲۱ ام ماه می سال ۱۸۶۴ هزاران خانواده چرکس از زن و کودک گرفته تا پیر و جوان بشکلی بی رحمانه قتل عام شده و بیش از یک میلیون چرکس از وطن تاریخی خود رانده شدند نوشت : در رنج بزرگ مردم چرکس در ۱۵۶ امین سالگرد تبعید بزرگ شان سهیم شده و یاد عزیز برادران قربانی چرکس خود را با رحمت گرامی می داریم.