پیام اسماعیل بخشی از زندان مرکزی اهواز به مناسبت سال جدید

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – پیام اسماعیل بخشی از زندان مرکزی اهواز به مناسبت سال جدید

راز سعادت در شادی
راز شادی در سلامت است
پس شاد باشید و سلامت…. زندگی چیزی جز رنج نیست
معنای زیستن را در رنج می یابیم
پس بیایید در رنج ها، بر رنجها بخندیم
سبزی ات پایدار هفت تپه، سبز بمان و آن روز که دیگر سبز نباشی، روز مرگ من است.


همکاران عزیزم، هفت تپه، سرزمین سبزم
طبیعت در فصلی می میرد و در فصلی دیگر دوباره شقایق ها، گل ها و سر سبزی ها قد می کشند، بنگر که دگرگونی، تغییر و ساختن فردای بهتر سر فصل روشن سال است.


از پشت میله های زندان به طبقه کارگر، دانشجویان، دادفران و همه عدالت طلبان و برابری خواهان درود می فرستم، نوروز را شادباش می گویم. چه بگویم که واژه ها برای قدردانی از حمایت مردم عزیز، خواهران و برادرانم، بی وزن هستند.


به امید آزادی، برابری و عدالت
دوستار مهرتان/ اسماعیل بخشی، کارگر هفت تپه از زندان مرکزی شهرستان اهواز