پیام تبریک مهناز افشار و توصیه به مردم برای در خانه ماندن به زبان انگلیسی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ پیام تبریک مهناز افشار و توصیه به مردم برای در خانه ماندن به زبان انگلیسی