پیام زینب سلیمانی به ترامپ: با ترس زندگی خواهی کرد!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ زینب سلیمانی نوشت: آقای ترامپ، تو پدرم را به قتل رساندی – ژنرالی که ضد داعش/القاعده پیروزمندانه جنگید – با این امید باطل که به شکلی تو را قهرمان ببینند. اما در عوض شکست خوردی و منزوی و در هم شکسته شدی.

زینب سلیمانی نوشت: آقای ترامپ، تو پدرم را به قتل رساندی – ژنرالی که ضد داعش/القاعده پیروزمندانه جنگید – با این امید باطل که به شکلی تو را قهرمان ببینند. اما در عوض شکست خوردی و منزوی و در هم شکسته شدی. کسی تو را قهرمان نمی بیند بلکه به عنوان کسی می بینند که با ترس از دشمنانش زندگی خواهد کرد. چی خواستید و چی شد.

محمدجواد ظریف این پیام را در صفحه توییترش بازنشر کرده است.