پیام محرمانه اروپا به ایران مبنی بر رعایت مسائل حقوق بشری به عنوان پیش شرط احیای برجام و بازگشت آمریکا به آن

شنیده شده که کشورهای اروپایی به وسیله “عباس باقرپور اردکانی” سفیر ایران در اتریش یک پیام محرمانه به تهران منتقل کرده اند. گفته می شود این پیام محرمانه شامل مطالبات حقوق بشری و برخی مسائل و اظهار نظرهای مشترک اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر مسئله برجام بوده است.

بر این اساس اروپا در رابطه با احیای برجام بر رعایت مسائل حقوق بشر در ایران به عنوان یکی از شروط تاکید کرده است.

نکته قابل توجه این است که بعد از انتقال پیام توسط باقرپور اردکانی که خود در گذشته مدیر کل حقوقی بین الملل وزارت امور خارجه بوده است، “محسن بهاروند” معاون حقوقی فعلی وزارت امورخارجه در ٨دی ماه طی مصاحبه ای با روزنامه ایران به مسائل حقوق بشری می پردازد.

بهاروند در این مصاحبه اشاره می کند: ” شما نمی توانید به بهانه اینکه نظارت حقوق بشری یک مساله سیاسی است به کلی حقوق بشر را فراموش کنید و حالت تقابل نسبت به آن بگیرید… من معتقدم می توانیم با سایر کشورها تعامل داشته باشیم و تقابل نیازی نیست… من با مجازات هایی مانند اعدام و مجازات ها بسیار شدید در برخی مسائل تعزیری موافق نیستم”

گفته می شود این موضع گیری بهاروند متاثر از پیام اروپایی ها بوده و پیش بینی می شود وزارت امورخارجه در برخی مسائل حقوق بشری در آینده فشارهایی در داخل ایجاد کند.

خبرهای دیگری هم به گوش می رسد که کشورهای غربی در دوره بایدن از مسائل هسته ای به مسائل حقوق بشری شیفت خواهند کرد.