پیام یک عضو شورای نگهبان به سعید محمد

شنیده ها

شورای نگهبان با جدی شدن اسامی نامزدها و آغاز فعالیت‌های غیررسمی آنان، با واسطه‌هایی به بعضی از آنان پیام‌هایی ارسال کرده است.

طبق روال دوره‌های گذشته، شورای نگهبان به نامزدهایی که احتمال احراز نشدن صلاحیتشان وجود دارد، هشدارهایی غیررسمی می‌دهد تا قبل از هزینه‌کردن و تبلیغات، تدبیر کنند.

این دوره هم تا کنون برای محمود احمدی‌نژاد و سید حسن خمینی چنین پیامی ارسال شده است.

همچنین برای سردار سعید محمد و عزت الله ضرغامی نیز پیام مشابهی داده شده است و به آنان گوشزد شده احتمال احراز صلاحیت‌ آنان بسیار ضعیف است.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند علی رغم شنیده شدن برخی از این گونه اخبار و احتمال نظر غیرمساعد برخی از اعضای شورای نگهبان نسبت به سعید محمد ، اما وی نهایتا با اشاره بیت رهبری تایید خواهد شد.

چندی پیش هم خبر ملاقات سعید محمد با سید احمد خاتمی یکی از فقهای شورای نگهبان منتشر شد ، گویا در این ملاقات احمد خاتمی به سعید محمد جهت جلب رضایت سایر اعضای شورای نگهبان قول مساعد داده بود.