پیشروی بحران قطر، هزینه ای سنگین برای کشورهای منطقه خواهد داشت

نگام ، بین الملل _ نومان کورتولموش معاون نخست وزیر و سخنگوی حکومت ترکیه پس از اجلاس هیئت وزرا سخنانی ایراد کرد
به گزارش تی آر تی فارسی نومان کورتولموش معاون نخست وزیر و سخنگوی حکومت ترکیه ابراز داشت که پیشروی بحران قطر، هزینه ای سنگین برای کشورهای منطقه خواهد داشت.

کورتولموش پس از اجلاس هیئت وزرا سخنانی ایراد کرد.

وی ضمن اشاره به بحران موجود میان کشورهای خلیج و قطر، گفت: “ادامه این بحران، هزینه ای سنگین برای کشورهای منطقه خواهد داشت که برای درک این موضوع، نیازی به پیشگو بودن نیست.”

کورتولموش با ابراز اینکه سعی میگردد تا به درگیریهای مذهبی در خاورمیانه نیز دامن زده شود، اظهار داشت که ترکیه به شکلی صمیمی برای حل مسئله مذهبی آنچه که باید انجام میدهد و به همه کشورهای دیگر نیز همین عمل را توصیه میکند.

در دستور کار کورتولموش نخست وزیر ترکیه، همچنین تصمیم به همه پرسی در حکومت منطقه ای کرد شمال عراق نیز بود.

کورتولموش در این خصوص گفت: “برگزاری همه پرسی استقلال در منطقه ای که پر از هرج و مرج میباشد، موجب افزایش درگیریها خواهد شد و نتیجه ای به غیر از افزایش بی ثباتی در پی نخواهد داشت.”