پیشنماز جمعه

حسین فرزین

مدت هاست نماز جمعه شرکت نمی کنم ، بطور خاص بعد از رفتن هاشمی از پیشنمازی جمعه ؛ اما هر هفته ، سخنان پیشنمازهای جمعه ی تهران و مشهد را دنبال می کنم .
از آن جا که این جماعت منصوب رهبری هستند و منویات ایشان و ولی فقیه را به زبان می آورند و یا به عبارتی دیگر بیانگر بخش دینی، هدایتی #حکومتاسلامی هستند جامعه با وسواس بیشتری این جماعت و سخنانشان را دنبال می کند. روزهای جمعه ، بخصوص بعدازظهرها ، فضای مجازی پر می شود از قطعه هایی از سخنان پیشنمازهای جمعه ، که هر کسی به فراخور دیدگاه خود آن را در این فضا ارایه می دهد. دیروز نیز مثل هر جمعه دیگر سخنان دو پیشنماز جمعه ی تهران و مشهد فضای ذهنی آحاد جامعه را مشوش نمود. سخنان سطحی و غیر عقلانی این دو پیشنماز ،دشمن شادکن بود و دوست آزار ، چه آن زمان که برای معرفی مهدیموعود دهان به سخن گشودند و چه آن زمان که به دفاع از انقلاب و نظام مطالبی آوردند و چه زمانی که مردم را به صبر در مقابل تحریم ها فراخواندند ، از کلماتی در سخنانشان استفاده کردند ، که وهن ،موعود بود و نظام و مردم و صبر و..،
تکرار سخنان آنان کمک به وهن بیشتر دینخداست ، من مانده ام که چرا اجازه داده می شود اینان این گونه سخن بگویند تا ته مانده اعتقادات مردم نیز به سخره گرفته شود. خدا خودش شاهد است که سخنان این نوع از پیشنمازهای جمعه برای ضربه زدن به دین و نظام از تمامی ابزارهای دشمنان دین و نظام کاراتر است ، پس تا دیر نشده ، هر چند که شده ، بزرگان قوم ، حرکتی ،تشری ، به این جماعت داشته باشند ، تا شاید کمی تا قسمتی خودشان را جمع وجور نمایند و در این میان چهره ی دینعقلانی بهتر دیده شود.
اون پشتیه میگه ، در مجلسی فردی بدقیافه کودکی که گریه می کرد را در آغوش گرفته بود و سعی در آرام کردن او داشت ، کودک فریادش هر لحظه بلندتر و بلندتر می شد ، یکی از حاضران به سراغ آن مرد بد چهره رفت و کودک را از اوگرفت و بر زمین گذاشت ، کودک آرام گرفت. وحشت کودک از چهره آن فرد بود و چون رها شد آرام گرفت .
راوی میگه ، ما را به خیر شما امیدی نیست ، دین خدا و نظام را رها کنید ، نیازی به پشتیبانی شما نیست ، دین خدا و نظام از سخنان شما نالان است و مردم دیندار نیز .
گروهی شمع بدست نزدیک می شوند ، گویا قصدشان نمایاندن چهره ی زیبای دین خداست.