پیشنهاد جمعی از مشاوران احمدی نژاد به او : تغییر تاکتیک بده و مانند هاشمی ، پدرخوانده باش!

تعدادی از مشاوران احمدی نژاد با اطلاع یافتن از نتایج چندین نظرسنجی ساختگی که او را نسبت به سایر کاندیداهای احتمالی ۱۴۰۰ ، پیشتاز معرفی می کند و همچنین با علم به این مسئله که او مانند سال ۱۳۹۶ احتمالاْ رد صلاحیت خواهد شد ، به وی پیشنهاداتی داده اند.

مشاوران احمدی نژاد معتقدند که وی به جای ورود پرهزینه در انتخابات ، تغییر تاکتیک داده و یک قدم از صحنه عقب نشسته و سازمان رأی و سرمایه اجتماعی اش را پشتیبان سردار رستم قاسمی (وزیر نفت دولت دوم احمدی نژاد) قرار دهد.

آنها معتقدند این تاکتیک ، دارای مزایای ذیل می باشد:

۱) احمدی نژاد را از درگیری با هسته سخت قدرت و پرداخت هزینه رد صلاحیت مصون می سازد.

۲) پیروزی گزینه نظامی و نزدیک به هسته سخت قدرت را با پشتوانه محبوبیت نسبی احمدی نژاد ، تقریباْ قطعی می کند.

۳) با پیروزی سردار قاسمی ، عملاْ احمدی نژاد به عنوان «پدرخوانده» دولت ، با قدرت و کیفیت خاص و جدید ، وارد صحنه سیاست خواهد شد.

۴) اختلافات احمدی نژاد با هسته سخت قدرت و بخشی از بدنه اصولگرا که قبلاْ به واسطه مشایی و بقایی ایجاد شده بود ، ترمیم خواهد شد.

✍️ دیدگاه شما 🙏