پیشنهاد ۶۳ پست مهم شهرداری تهران به ۶۳ بازمانده از لیست شورای ائتلاف اصولگرایان

شنیده ها

لیست ۲۱ نفره شورای ائتلاف اصولگرایان برای شورای شهر تهران ، در شرایطی اعلام شد که بسیاری از افراد ثبت نام کننده از بین ۸۴ نفر انتخاب شده، پشت سهمیه ها و پدرخوانده های لیست ائتلاف جا ماندند.

این جاماندگی اما پشت پرده ای هم داشت. قالیباف، چمران و سروری به عنوان مسئولان شورای ائتلاف به این ۶۳ چهره بیرون مانده از لیست وعده های اغوا کننده ای داده و حتی تا مدیران و شهرداران نواحی مختلف شهرداری تهران را بین بسیاری از این افراد تقسیم کرده اند تا در قبال لیست اصلی منتشر شده اعتراضی نداشته باشند.