پیش به سوی استمرار شکست ۳۰ساله تمامیت‌خواهان / یادداشت

✍️سعید صدوقی‌مازندرانی

جناحی که هیچ گاه با اقبال مردمی طی سی سال اخیر طعم پیروزی را تجربه نکرده، اعلام کرد که مشارکت ملی را نشانه مشروعیت نمی‌داند و همه قانون و نظارت و اجرای انتخابات را در خدمت پیروزی تضمین شده یک فرد با حداقل رای مردمی قرار داد.

بازی در زمین این مهندسی با هشتک رای بی رای، بسود تفکر اصلاح طلبانه مشروطه خواه حکومت و اندیشه ای که رای ملی را در حداکثر آن خواسته و همیشه حاکمیت اکثریت را مطلوب و مقبول و مشروع تعریف کرده، نخواهد بود.

نیروی سرکوب‌گر همیشه با شورشی کف خیابان ائتلاف داشته و سازماندهی هماهنگ زمان بندی داشته است و حال که فرصت مجدد حق رای به همه ایرانیان در همه نقاط جهان فراهم آمده، خواب نقشه پیروزی بدون رای ملی را باید بر طراحان آن آشفته کرد و جشن از پیش مهیا شده آنان را به عزا نشاند.

خواست مشارکت حداکثری اراده رهبران دلسوز و کسانی است که قوام و سعادت و امنیت کشور را در همراهی و همدلی همه لایه های توده های اجتماعی تعریف کرده و بر آن تاکید می‌نمایند.

به نظر من با وجود همه نارضایتی‌ها هشتک رای بی رای خواسته و ناخواسته همان هدفی را هموار می‌کند که از یک سال قبل، یک دست شدن حاکمیت را در نبود رای ملی دید و نظم قانون و اعمال نظارت و شیوه اجرای فرایند انتخابات را در خدمت پیروزی یک فرد تعریف کرد و در گام آخر انصراف نامزدهای همسو را مطالبه می‌کند.

درست است که ریاست قوه مجریه ، شخص دوم کشور نیست و اجازه اجرای قانون اساسی را ندارد و دولت سایه و حاکمیت سه گانه کشور را برخلاف مصالح ملی سوق می‌دهد و درست است که حق انتخاب را با شیوه نظارت غیر پاسخگو ، به حداقل مضحک آن رسانده‌اند ولی بدون حق انتخاب، چرا باید از حق رای خود صرف نظر کنیم و اجازه دهیم جشن پیروزی از قبل آماده شده تسهیل و هموار شود.

ائتلاف دوباره براندازان و سازندگان انتخابات بدون مردم، سودی برای تمامیت ارضی ایران و ایرانیان ملی و مذهبی ندارد و تشویق به مشارکت بالا و استفاده حداکثری از حق رای بدون حق انتخاب ، یک وظیفه خطیر است که در فرصت پیش رو باید توسط نخبگان و دلسوزان ایرانی اولویت باشد.

با یک موج هدفمند حتی دو مرحله‌ای شدن انتخابات یک پیروزی عالی و یک شکست دیگر برای پرونده انتخابات سی ساله اخیر ایران را رقم خواهد زد.