پیغام رئیسی به عراقچی درباره مذاکرات وین

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

سید ابراهیم رئیسی طی پیامی به عراقچی اطمینان خاطر داده که وی کماکان مسئول پیگیری مذاکرات است.

سید ابراهیم رئیسی به سید عباس عراقچی «مذاکره کننده ارشد ایران» در وین پیام داده تا وقتی که مذاکرات ادامه دارد کارها را پیگیری کند و تغییر در دولت تاثیری در مسئولیت محوله به وی نخواهد داشت.

کارشناسان مطرح میکنند به سبب حساسیت مذاکرات وین برای نظام، رئیسی این اطمینان را به عراقچی داده تا از فرصت ممکن استفاده حداکثری را ببرد.

با این حمایت رئیسی مذاکره کنندگان با آرامش خاطر بیشتری میتوانند در مذاکرات وین حاضر شده و مسائل را پیگیری کنند.