پیمان عارف و ۳۰ نفر از چهره های مشهور نفوذی در اپوزوسیون در لیست حقوق بگیران اسدالله اسدی

شنیده ها

بر اساس اخبار موثق اداره امنیت آلمان دفترچه سبز اسدالله اسدی مسئول اصلی وزارت اطلاعات در اروپا را رمز گشایی کرده و اسامی ۱۴۰ نفر از کسانی که از او حقوق میگرفتند را در اختیار دارد.

حدود ۳۰ نفر از آن اسامی چهره های سرشناس اپوزیسیون قلابی هستند که در میان فعالان سیاسی ایرانی مقیم خارج از کشور توسط سیستم امنیتی نفوذ داده شده اند و قطعا از شنیدن نام آن ها شوکه خواهید شد…

نام پیمان عارف در میان این اسامی به چشم می خورد و گویا وی یکی از فعال ترین افراد مرتبط با اسدالله اسدی بوده و بخشی از هزینه های سرسام آور وی توسط این نیروی امنیتی تامین می شده است.

لازم به ذکر است که پیمان عارف پس از دیپورت شدن از ترکیه به لبنان ، طی چند مرحله به صورت غیرقانونی و توسط باندهای قاچاق ، کشور محل اقامت خود را تغییر داده است.

وی ابتدا از لبنان خود را به صورت غیرقانونی به قبرس رساند و چند ماهی را در آن کشور اقامت کرد.

سپس باز هم به صورت غیرقانونی خود را از قبرس به یونان رساند و باز هم مدتی را در این کشور به زندگی پرداخت.

در مرحله بعد پیمان عارف از یونان خود را به آلمان رسانید و باز هم مدتی را در این کشور زندگی کرد.

و در نهایت او خود را به بلژیک رساند و فعلا این کشور را برای اقامت انتخاب کرده است.

او طی این مدت سفرهایی را به لندن و برخی دیگر از کشورهای اروپایی داشته است.

نکته جالب توجه اینجاست که جابجایی های غیر قانونی پیمان عارف طی پنج مرحله و اقامت های چند ماهه وی در کشورهای یاد شده حداقل دویست هزار یورو هزینه دربرداشته است.

حال سوال اینجاست که ، فردی که در شرایط پناهندگی به سر می برد و طی این سال ها ، هیچ اشتغال رسمی نداشته و اگر هم درآمد ناچیزی از حقوق پناهندگی و یا فعالیت های جسته گریخته داشته قطعا با عدد دویست هزار یورو فاصله زیادی داشته ، در شرایطی که ادعا هم می کند که پدر و مادرش فقط حقوق بازنشستگی معلمی دارند ، چگونه توانسته هزینه های سرسام آور جابجایی به چند کشور توسط باندهای قاچاق که در هر مرحله حداقل ۱۵ هزار یورو برای جابجایی افراد دریافت می کنند ، و هزینه های سرسام آور اقامت در کشورهای مختلف ، و نیز پرداخت حق الوکاله برخی از وکلای مهاجرت برای حل مسائل حقوقی و اقامتش را پرداخت نماید ؟

پاسخ تمامی این سوال ها در دفترچه سبز اسدالله اسدی پیدا شده و مشخص گردیده که پیمان عارف بخشی از هزینه سرسام آور خود را به همراه تعداد دیگری از اعضای نفوذ داده شده توسط سیستم امنیتی ایران در میان اپوزوسیون خارج از کشور از این دیپلمات تروریست دریافت می کرده است.