پیچ خطرناک برای رویای رئیسی / یادداشت

✍️مجتبی نجفی

در جمهوری اسلامی به دلیل ساختار سیاسی متناقضش هیچگاه مرزهای پوزیسیون و اپوزیسیون مشخص نبوده. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه که با شعار مبارزه با فساد در کارزار انتخاباتی چهارصد ثبت نام کرده قوه مجریه را جای بهتری برای مبارزه با فساد می داند. تصور کنید رئیس یکی از مهم ترین قوای سه گانه قوه قضاییه را رها کرده تا مبارزه اش را در نهادی دیگر دنبال کند در حالی که برای مبارزه با فساد چه جایی بهتر از قوه قضاییه؟

رئیسی ریاست جمهوری را پلی برای جانشینی رهبری میداند و شاید رقبای پنهان و آشکار او شکست دوم در انتخابات ریاست جمهوری را پایانی بر یک آرزوی در دسترس می دانند برای همین انتخابات ریاست جمهوری اگر چه در بطن جامعه سرد و بی روح است از منظر رقابت اصولگرایان برای تصاحب هر چه بیشتر کیک قدرت جدی و هیجانی است چرا که نخستین سالهای چهارصد به بحث جانشینی رهبر پیر و بیمار پیوند خواهد خورد و از هم اکنون نشانه های این رقابت نمایان است.

در خلا شخصیت های کاریزماتیک رقابت میان حلقه های ذینفوذ قدرت به خصوص در بطن محافظه کاران شدیدتر خواهد شد و ابراهیم رئیسی مسیر رهبر شدن را از پاستور می داند و تلاشهای چند ساله او برای کسب این مقام نه صرفا لذت از جایگاه رئیس جمهوری که بلکه برای هموار کردن این مسیر نه چندان آسان است.

اصولگرایان به رغم اختلافات زیاد در یک اصل مشترکند: تحدید هر چه بیشتر جامعه مدنی، چرا که افکار عمومی معترض را مزاحم جدی تقسیم کیک قدرت می دانند. اما ورای این تفاهم جنگ قدرتی در سالهای آتی شکل خواهد گرفت که فراتر از فتح یک قوه سیاسی است و چشم انداز کلی تصاحب کامل قدرت را مدنظر دارد. رئیسی بیست و هشت خرداد را پیچ خطرناک عبور می بیند و شکست لاریجانی و دیگر رقبا را گام مهمی برای تحقق رویای رهبری بر جمهوری اسلامی میبیند. در این بین بعید میدانم نگرانی رئیسی از رقیب اصلاح طلبش باشد که ویروس ضعیف شده کم آزاری است که در سالهای اخیر قدرتش را به دلیل از دست دادن سرمایه اجتماعی و کشیدن چکهای بی محل از دست داده. در بین رقبای فعلی احتمال شکل گیری دو گانه رئیسی- لاریجانی بالاترین است و در روزهای آینده ما هر چه بیشتر به سوی این دو گانه سازی پیش خواهیم رفت.

قلع و قمع احتمالی شورای نگهبان هم در تداوم همان مسیری است که حسن خمینی را با توصیه تهدیدگونه از رقابت حذف کرد ظریف را با افشای فایل صوتی و بی اعتبار سازی اش به دلیل معذرت خواهی های سه گانه محو کرد و قانون جدید کاندیداهای جوان را از گردونه رقابت‌.
باید دید در رقابت های درون گروهی اصولگرایان سهم لاریجانی از بیت و دیگر نهادهای تاثیرگذار چقدر است. آیا علی لاریجانی توانایی رقابت با رئیسی را دارد که از حمایتهای نهادی سازمانی و سابقه رای شانزده میلیونی برخودار است ؟

این پرسشی است که هنوز به نظر پاسخش برای طرفین درگیر مشخص نیست…