چالش‌ها و راهکارهای تحریک تقاضا

با فتح قله های پیروزی در زمینه توافقات هسته یی، حال دغدغه اصلی فعالان، کارشناسان اقتصادی و دولت معطوف به بحث رکود ایجاد شده در پی کنترل تورم است. این نگرانی ها تا جایی پیش رفته که برخی از فعالان بخش خصوصی خواستار کاهش تمرکز دولت به مقوله تورم برای رسیدن به پویایی دوباره به اقتصاد کشور هستند.

با توجه به اینکه که دولت برای مهار تورم نیرو و هزینه زیادی صرف کرده در تلاش است با حفظ تورم بر رکود حاکم چیره شود. اکنون با بررسی ساختار اقتصادی کشور، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تحریک تقاضا در مقطع کنونی بهترین راه حل برای دوری جستن از معضل پیش روست. اما برای رسیدن به این هدف عقاید متفاوتی از سوی آنان مطرح می شود که هر کدام منتقدانی نیز دارد.

یکی از راهکارهایی که با مخالفت شدید عموم اقتصاددانان مواجه شده، تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور به صورت چاپ اسکناس و بدون هیچ پشتوانه یی است. به گفته کارشناسان برای افزایش میزان نقدینگی باید میزان کالاو خدمات نیز افزایش یابد، این درحالی است که حجم کالا و خدمات محدود است که در نتیجه منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد.
به گزارش تعادل، از دیگر پیشنهادهای تحریک تقاضا از سوی کارشناسان افزایش قیمت حامل های انرژی است هرچند در نگاه اول این راهکار موجب افزایش تورم می شود اما تاثیر مثبت آن به گونه یی است که می توان از افزایش اندک میزان تورم چشم پوشی کرد.
ازجمله عوامل مهم در بخش تحریک تقاضا، ابتدا حفظ بازارهای داخلی و گام بعدی دستیابی به بازارهای گسترده جهانی است. افزایش نرخ ارز از مواردی است که نقش پررنگی در صادرات بازی می کند. آنچه مسلم است هر چند نرخ ارز عامل موثری است اما شرط کافی برای رسیدن به صادرات مطلوب نیست. در این راستا باید تدابیری به کار گرفته شود که با افزایش تسهیلات و از بین بردن موانع پیش روی صادرات به تولیدات روزافزون دست پیدا کرد.
با این حال برای مطلوب سازی فضای موجود در بازار دولت باید حامی تولیدکنندگان داخلی باشد. نگاهی دوباره به سیاست های اتخاذ شده در این راستا می تواند کمک شایان توجهی به پشت گرمی فعالان اقتصادی داخلی کند. قطع یارانه نقدی غیر نیازمندان نیز ازجمله مواردی است که در این بازنگری باید لحاظ شود. در گام بعدی ۳۰ درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها می تواند صرف حمایت از تولیدکننده داخلی و تولید ارزان تر شود که در نهایت موجب افزایش کیفیت کالای داخلی، افزایش تقاضا و اشتغالزایی خواهد شد.

بازاریابی برای کالاهای تولیدی

با توجه به رکود حاصله در اقتصاد این روزهای ایران، زمان آن فرا رسیده تا دولت با تحریک تقاضا گامی رو به سوی بهبود این شرایط بردارد. در این رابطه مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران اینگونه اظهارنظر می کند: شرایط حاکم بر اقتصاد جامعه به مرحله یی رسیده است که باید چاره یی برای رکود اندیشید. یکی از راه حل های اثربخش در این رابطه تحریک تقاضاست. برای رسیدن به این هدف باید تدابیری لحاظ شود تا کالاهای مصرفی تولیدی خریداری شود. پورقاضی تصریح کرد: با فراهم سازی تسهیلات می توان شاهد افزایش قدرت خرید مصرف کننده در زمینه های مختلف مانند خودرو، مسکن و… بود.