«چالش زینب» و بودجه‌ی سازمان‌های کم‌حاصل یا بی‌بازده!

مصطفی فقیهی

‏⁧زینب سلیمانی⁩، آغازگر چالش ⁧بازگرداندن بودجه به مردم⁩ بود.

‏ملت منتظرند مجموعه‌های حوزوی، مذهبی و فرهنگی و برخی سازمان‌ها که بود و نبودشان، تاثیری بر فرهنگ و معیشت مردم ندارد، در این شرایط سخت، بودجه‌ی خود را به حل معضلات مردم اختصاص دهند.

‏منتظریم ببینیم سازمان یا موسسه بعدی کجاست؟ اگرچه گفته‌‌اند «زهی خیال باطل»، اما انتظار بیجا گاهی هم بدک نیست!