چاووش‌اوغلو: برای وارد کردن روابط ترکیه با آمریکا به مسیر مثبت در راستای منافع راهبردی دو کشور تلاش خواهیم کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامچاووش‌اوغلو: برای وارد کردن روابط ترکیه با آمریکا به مسیر مثبت در راستای منافع راهبردی دو کشور تلاش خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، چاووش‌اوغلو: برای وارد کردن روابط ترکیه با آمریکا به مسیر مثبت در راستای منافع راهبردی دو کشور تلاش خواهیم کرد.