چاووش اوغلو: ” حفتر برای امضای پیش نویس توافق آتش بس تا فردا مهلت خواست”

پایگاه خبری / تحلیلی نگامپیش نویس توافق آتش بس در لیبی از سوی فائز سراج نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی امضاء شد ولی تیم مذاکره کننده حفتر تا فردا مهلت خواسته اند.

پیش نویس توافق آتش بس در لیبی از سوی فائز سراج نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی امضاء شد ولی تیم مذاکره کننده حفتر تا فردا مهلت خواسته اند.

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه که دیروز در رابطه با این موضوع به روسیه سفر کرده بود، با سرگی لاوروف همتای روس خود یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک ترتیب داد.

چاووش اوغلو گفت: “در نتیجه، پیش نویس حاوی مدلی از یک آتش بس احتمالی را تهیه کردیم. به ویژه پیشنهادات متفاوت مطرح شده از سوی حفتر را با یک رویکرد توافقی مد نظر قرار داده و با این رویکرد روی این متن کار کردیم.”

چاووش اوغلو با بیان اینکه پس از شکل گیری نهایی این متن از سوی فائز سراج و خالد المشیری رئیس شورای عالی دولت لیبی به امضاء رسیده و به طرف ترک تقدیم شده است، گفت:” به گفته دوستان روسیه ای مان، تیم مذاکره کننده حفتر نیز تا فردا مهلت خواسته اند.  “