چا‌پ‌پول برای واردات گندم!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

علت رشد رشد پایه پولی در خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ عمدتا افزایش تنخواه خزانه و پرداخت پول به سازمان هدفمندی یارانه‌ها بوده است.

از یکسو سقف مجاز تنخواه گردان دولت با مصوبه هیئت وزیران از سه به چهار درصد رسیده است و از سویی دیگر دو هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده تا به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران پرداخت شود و با آن گندم خریداری کنند.

محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام مهندسی کشاورزی گفته است : چیزی حدود ۱۰٫۵ تا ۱۱ میلیون تن گندم مصرفی و بین سه تا پنج میلیون تن هم نیاز ذخایر استراتژیک مورد نیاز ما است.

جمعا سالانه ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن گندم نیاز داریم. دولت امسال نهایتا ۵ میلیون تن از کشاورزان گندم خریداری کرده است پس حداقل بیش از هشت میلیون تن دیگرگندم نیاز داریم.

ولی حتی اگر هفت میلیون تن هم بخواهیم بخریم با فرض کمترین حالت و با قیمت کیلویی هشت هزار تومان به ۵۶ هزارمیلیارد تومان پول نیاز است.

با این حساب حتی اگر این دو هزار میلیارد تومان دوباره مشمول یارانه شود و ارز ۴۲۰۰ تومان هم با آن خریداری شود بازهم کفاف نمی‌دهد.

با توجه به تولید کم امسال و کمبود شدید گندم داخلی، دو هزار میلیارد تومان هیچ است.