چراغ سبز خامنه ای به حوثی ها

مهرداد شاکری

نیروهای ارزشی و اصولگرا و مدافع جهاد و شهادت ، حمایت از حوثی ها را در نهای ت منجر به ظهور امام زمان می دانند و دفاع از آنان را اوجب واجبات دانسته و طی سال های اخیر کمک های نقدی و تسلیحاتی ایران به حوثی ها باعث شده آنان به عنوان یک گروه تندرو اسلامی به قدرت نظامی بالایی دست پیدا نماید
در تازه ترین دور از کمک های ایران به حوثی های یمن ودر حاشیه دیدار نماینده آنان با رهبر ایران ،خبرهایی مبنی بر کمک ۱۰۰میلیون دلاری رهبر ایران به حوثی ها به گوش می رسد
نماینده حوثی ها با کیف های پر از دلار و با صد میلیون دلاربه یمن می رود تا خشونت و آدم کشی و خونریزی را بخاطر خشنودی رهبر ایران افزایش دهند