چرا اختلاسگران کشور ما راحت به کشورهای دیگر فرار میکنند؟! / چرا اختلاسگران مانع تصویب شدن پالرمو و (FATF) هستند ؟

چرا در دنیا قانونی وجود ندارد که بتواند اختلاسگران و منابع مالی خارج شده از کشور را به همراه مجرم ، از کشور میزبان دستگیر و به ایران بازگرداند ؟(البته تعداد بسیار محدودی از کشورها همکاری محدودی داشته اند اما فراگیر نیست) وکشور میزبان را هم بخاطر عدم استرداد مجرمین مجازات و جریمه کند ، چرا چنین قوانین بین المللی وجود ندارد ؟

یعنی دنیا اینقدر بی حساب و کتاب است ؟

در کمال تعجب قابل مشاهده است که چنین قوانینی وجود دارند و تمام کشورهای دنیا از این قوانین بین المللی استفاده میکنند و اگر مجرم و یا اختلاسگری از کشورشان فرار کند سریعا به مجامع بین المللی شکایت میکنند و انها سریعا ان مجرمین را طبق پروتکلهای مشخصی از کشور میزبان اخراج یا دستگیر و تحویل کشور مبدا میدهند تا سیستم قضایی آن کشور تصمیمات مقتضی اتخاذ کند .

متاسفانه در دنیا فقط دو کشور ایران و کره شمالی وجود دارند که شامل این قوانین نمیشود آنهم به دلیل اینکه اساسا می بایست بین آن کشور و مجامع بین المللی توافقات و معاهداتی امضا و پذیرفته شود تا مجامع بین المللی هم مطابق آن وظایف خود را انجام بدهند .

بنیاد همکاری هر کشوری با این مجامع بین المللی با امضای پالرمو و اف ای تی اف ( FATF) است و بدلیل آنکه ایران هیچکدام از این معاهده های بین المللی و حتی مقدماتی آنرا نپذیرفته است به همین علت تحت پوشش حمایتی قوانین استرداد مجرمین در مجامع بین المللی نمیتوانند باشد . و آنها نمی توانند به ایران کمک کنند و مجرمین را مسترد کنند زیرا ایران هیچ معاهده ای در این خصوص با مجامع بین المللی منعقد نکرده است و زیر بار امضای مقدمات آن هم نرفته است !

اینجاست که عدم تصویب پیوستن به چنین کنوانسیون هایی در داخل کشور بیشتر قابل تامل و تعجب میشود

مدتهاست به لطف همین موضوع ، بسیاری از خلافکاران مالی بزرگ میتوانند با خیال راحت ایران ترک و هیچ مرجع بین المللی هم نمیتواند این مجرمان را به ایران بازگرداند!/ مجمع فعالان اقتصادی