چرا برای خون مردم در آبان ارزش قائل نشدی آقای نماینده

✍️ حسین شهبازی زاده

قیافه این یکی را ببین تو را به خدا.


تو اگر به اندازه همان کثافتی که دستت گرفته ای برای خون ده ها نفری که آبان ماه کشته شدند ارزش قایل بودی اصلا کاندید انتخابات بیست درصدی پساآبان نمیشدی که حالا با آن جدیت جعلی ماسیده پشت چهره ات با مصیبت مردم شوعاف کنی.

اگر به اندازه همان کثافتی که دستت گرفته ای برای خون مردم ارزش قائل بود یک خط توی تبلیغات انتخاباتت به آبان میپرداختی.


اگر به اندازه همان کثافتی که دستت گرفته ای برای خون مردم ارزش قائل بودی بعد از آن که وارد مجلس شدی، وزیر کشور را سر و ته میکردی.

نمایندگی مجلس بالماسکه نیست که مثلا سید نظام الدین خبرگزاری منحط فارس با دوربین برود بین کارگرها و ما هم باورش کنیم.


مجلسی که صدرش را به قالیباف و ذیلش را به بذرپاش سپرده رسواتر از آنست که با دو تا عکس ملت را استحمار کند.

تصویر رضاخواه نماینده مجلس است در سفر به سیستان و بلوچستان با یک بطری از آب شرب مردم آن منطقه.