چرا به احمدی نژاد معجزه هزاره سوم میگویند ؟

حرکاتِ رونالدینیوییِ احمدی‌نژاد | چرخش ۱۸۰ درجه‌ای

وقتی رییس‌جمهور شد ۵ سالی از آغاز هزاره سوم گذشته بود و به این واسطه و البته از آنجا که حرکات و سکناتش در امر سیاست و کشورداری و نیز خارج از سازوکار مملکت‌داری غریب بود نه ازجانب منتقدان و مخالفان بلکه ازسوی حامیان و هواخواهانش به «معجزه هزاره سوم» معروف شد.

معجزه‌ای اما درطول ۸ سال ریاست‌جمهوری صورت نداد، البته مگر اینکه میراث سیاسی و اقتصادی دولت اصلاحات را که حتی حالا پس از یکی، دو دهه همچنان مورد تحسین موافق و مخالف است به باد داد و به جز آنکه با نوع عجیب و نامتعارف مواجهه با شهروندان به‌ویژه با مخالفانی که عمدتا طبقه متوسط شهری و البته طیف وسیعی از روشنفکران، اصحاب فرهنگ و هنر و کنشگران سیاسی و مدنی را شامل می‌شدند، دست به معجزه‌ای تکرارناپذیر زد و بهترین دوران در فروش نفت ایران را به یکی از دشوارترین دوران اقتصادی مملکت و متعاقبا یکی از سخت‌ترین ادوار معیشتی شهروندان بدل کرد.

کاری چنان پیچیده و دشوار که به «معجزه» هم شبیه بود؛ چه آنکه کاری که احمدی‌نژاد با نفت مملکت در آن ۸ سال کرد، شبیه به وضعیتی نادر در میدان فوتبال بود که به ‌قول گزارشگران فوتبال، «گل نزدن» در آن موقعیت به‌مراتب سخت‌تر از «گل زدن» است.

احمدی‌نژاد، معجزهٔ هزارهٔ سوم نام کتابی است نوشتهٔ فاطمه رجبی که در ستایش از ششمین رئیس جمهور ایران، محمود احمدی‌نژاد، نگاشته شده‌است. در ابتدا ادعا شد این کتاب با حمایت دفتر رئیس جمهور چاپ و منتشر شده‌است. این ادعا، بعدها از طرف دولت رد شد.

فاطمه رجبی در مصاحبه‌ای که با عباس سلیمی‌نمین در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۹۰ داشت اعلام کرد اگر عنوان کتابش در متوهم نمودن محمود احمدی‌نژاد تأثیر داشته از درگاه خدا طلب مغفرت می‌کند.