چرا حامد کاشانی از برنامه سحر شبکه ۳ کنار گذاشته شد؟!

شنیده ها

حامد کاشانی سخنران جوان و خوش صحبت، در شرایطی چند روز پیش روی آنتن زنده شبکه ۳ به یکباره از حذف سخنرانی اش از برنامه سحرگاهی «ماه من» خبر داد که این مسئله تعجب بسیاری از بینندگان تلویزیون را نیز به همراه داشت.

شنیده ها نشان می دهد، علیرضا پناهیان در جلسات خصوصی مختلف از حضور ۳۰ روزه حامد کاشانی روی آنتن شبکه ۳ انتقاد کرده و خواستار جایگزین شدن خودش در برنامه سحرگاهی «ماه من» شده است.

صدا و سیما برای جلوگیری از ایجاد حاشیه های بیشتر و بالاگرفتن اختلافات دو سخنران مطرح، فرد سومی را جایگزین حامد کاشانی می کند.

آن چه که جالب است این است که شخصی چون علیرضا پناهیان که مدعی اخلاق مداری است و مثلا می خواهد به مردم توصیه های اخلاقی کند چگونه با هواهای نفسانی و خودپسندی و بی تقوایی سعی بر استیلا و سیطره بر برنامه های اخلاقی و معارفی تلویزیون دارد.

آیا با این روش ها این گونه افراد فاقد اخلاق که در گذشته دست داشتنشان در همراهی با مفسدان اقتصادی ثابت شده ، می خواهند به مردم اخلاق و معارف اسلامی بیاموزند؟!!!