چرا حتی اجرایی شدن مکانیسم ماشه هم تاثیری بر مبادلات تجاری کشور ندارد؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، کشور هم اکنون با شدیدترین تحریم‌ها رو به رو شده و با وجود این که آمریکا از برجام خارج شده و امکان اجرایی کردن این مکانیسم را ندارد، حتی در صورت اجرایی شدن مکانیسم ماشه باز هم وضع مبادلات تجاری کشور بدتر از این نخواهد شد

به گزارش‌ «نود اقتصادی»، در روزهای اخیر که با افزایش قیمت به بالای ۲۰ هزار تومان رو به رو بوده‌ایم عده‌ای از دلالان و سفته بازان با توجه به تهدیدهای مقامات آمریکا در مورد اجرایی شدن مکانیسم ماشه در هفته آینده به دنبال جوسازی برای افزایش قیمت ارز هستند.

این در حالی است که کشور هم اکنون با شدیدترین تحریم‌ها رو به رو شده و با وجود این که آمریکا از برجام خارج شده و امکان اجرایی کردن این مکانیسم را ندارد، حتی در صورت اجرایی شدن مکانیسم ماشه باز هم وضع مبادلات تجاری کشور بدتر از این نخواهد شد و این عامل نمی‌تواند روی بازار ارز کشور تاثیر گذار باشد.